Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trình dược viên OTC

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Intermediate
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Medical / Healthcare, Pharmacy, Sales / Business Development
 • 08/04/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Lập và thực hiện kế hoạch làm việc nhằm đạt mục tiêu đề ra

​- Thực hiện các kế hoạch và chương trình Marketing đã hoạch định

- Xây dựng mối quan hệ với Nhà thuốc và tìm kiếm địa bàn tiềm năng mới

- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo qui định của bộ phận.

Job Requirement

- Trung cấp Dược hoặc Kinh tế

- Tự tin, giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng

- Kỹ năng quản lý thời gian và giải quyết vấn đề

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Trình dược viên

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.