Tag Archives: 30 tuổi thất nghiệp

30 tuổi vẫn thất nghiệp là vì sao và giải pháp

30 tuổi vẫn thất nghiệp

Nhiều người 30 tuổi đã có một sự nghiệp vững chắc nhưng bạn 30 tuổi vẫn thất nghiệp, lông bông, nay nhảy chỗ này, mai nhảy chỗ khác. Điều đó sẽ khiến cho sự nghiệp của bạn chẳng đâu vào đâu. Bài viết sau của Megajobs sẽ chia sẻ 30 tuổi vẫn thất nghiệp là […]