Author Archives: MegaJobs

Trả lời thư mời phỏng vấn sao cho ấn tượng

Trả lời thư mời phỏng vấn  là một phép lịch sự tối thiểu của ứng viên khi nhận được thư mời tham gia phỏng vấn. Với cách trả lời thông minh sẽ khiến bạn nổi bật hơn và để lại ấn tượng tối đối với nhà tuyển dụng ngay từ ban đầu. Cùng công ty […]